Naturas idé

Natura är ett naturvetenskapligt läromedel som tar sig friheten att bryta mot traditionen. Innehållet dikteras av styrdokumenten för grundskolan, inget annat.

Lärandet innebär en aktiv process i hjärnans olika delar. För ett genuint lärande krävs att innehållet ska finnas i ett sammanhang och att den som lär sig känner att man är en del av det sammanhanget. Hjärnan har en evolutionär vana att sortera bort meningslösheter. Den sorterar själv och det är bara att gilla läget. Bruset av information har alltid varit oändligt och nu kanske värre än någonsin. Utan effektiv sortering skulle vi gå under.

Tillfälligt kan hjärnan ”luras”. Till ett prov kan information kortidslagras för att snabbt återges och sedan glömmas. Läroplanen har en annan ambition som mer handlar om att lära för livet och kunskaper för hållbar utveckling.

Du som lärare kan egentligen inte ”lära ut” något. Kunskaper kan inte överflyttas till elever från varken lärare eller läroböcker. Men du kan göra en fantastisk insats för att stimulera dina elevers genuina lärande. Det är rimligt att du som lärare behöver stöd och stimulans för hur du ska hjälpa dina elever att bygga den relevanta naturvetenskap som alla medborgare behöver utrusta sig med.

Det är här Natura kommer in. Läromedlet börjar i sammanhangen och benar ut vilka delar som behövs för att få överblick. Väsentliga delar blir aldrig avslutade. De används och aktualiseras gång på gång i nya sammanhang. Som lärare behöver du aldrig oroa dig för att vad som står i styrdokumenten tappas bort. Författarna har noga stämt av allt. Det som ska vara med är på plats i Natura, inte uppradat för att bockas av utan för att ge sammanhanget mening.

Naturvetenskapliga läromedel är normalt tungt överlastade med fakta. Med svårt språk presenteras naturvetenskapen från pärm till pärm med en systematik som hämtats från de akademiska disciplinerna. Innehållet är valt för att förbereda för vidare naturvetenskaplig inriktning på gymnasiet. Natura finns för alla, oavsett drömmar och mål.

Språket i Natura är valt för att eleverna ska kunna lära och förstå.

Urvalet av naturvetenskaplig terminologi är gjort med stor omsorg. Väsentliga termer används om och om igen med största respekt för vad de faktiskt står för. Naturvetenskapliga termer ska användas även efter provet och efter skolan i vardagliga sammanhang. Naturvetenskaplig kunskap ska användas för att bidra till att kunna ta ställning i moraliska och politiska konflikter som vi medborgare ständigt ställs inför i det dagliga livet.

Natura är nu ett digitalt läromedel. Vi vinner fantastiska möjligheter att utveckla och bearbeta intrycken. Naturas digitala funktioner stärker pedagogiken, kommunikationen och hjälper eleverna att ta ansvar för att bygga sin egen naturvetenskapliga kunskap.

Natura är inte ett naturvetenskapligt läromedel som alla andra. Du som väljer att använda läromedlet har kanske redan en kunskapssyn som liknar den som präglar Natura eller kanske vill du utveckla något åt det hållet. Vi som står bakom läromedlet önskar dig all lycka och framgång. Vi är beredda att stötta dig ytterligare om frågor uppstår.

Hör av dig! Kontakta oss